http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> >Instrumenta Koagulimi « Genius Diagnostics

Instrumenta Koagulimi

http://www.helena- biosciences.com/en/haemostasis  

CoaData 2001 – Helena Bioscience England

 • Koagulometer semi-automatik i programueshem me dy dhoma matje. I dizenjuar per precizion te larte te testit te te formimit te kloteve edhe tek kampionet me komplekse.
 • Percakton parametrat bazik te homeostazes ne kampione si serum,plazem,PV,TV,APTT dhe perqendrimin e fibrinogjenit
 • Principi i matjes : Nephelometric optical
 • Sistem i hapur me mundesine per te testuar programe te shumta.
 • Mundesia e ekzekutimit te nje numri te madh testesh.
 • Saktesia e matjes eshte 0.1 sekonda.
 • Aftesi per te vendosur nje numer te madh kampionesh ne bord, deri ne 18
 • Nje koeficient variacioni te ulet.
 • Stabilitet ne matje.
 • Konsum i ulet i reagenteve,si rrjedhim ekonomik ne perdorim.
 • Printer termik i inkorporuar dhe memorje qe mund te mbaje deri ne 7 teknika perfshire ketu kurba kalibrimi te nevojshme per matje.
 • Instrumenti ka termostat te brendshem me 18 pozicione kampionesh dhe 4 pozicione per reagente.
 • Sistemi optik arrin te identifikoj procesin e formimit te klotit.
 • Fillimi automatik shenon dhe fillimin e reaksionit
 • Ekrani tregon rezultatin dhe kontrollon me anen e parametrit kohe se si ecen reaksioni.

           .Brochure CYANCoag

  CYANCoag: Semi-Analizues I      Koagulimit

 • Punon me plazma dhe të gjithë gjakun.
 • Mat PT, APTT, & Fibrinogjen
 • Detektim mekanik
 • Rezulatatet INR në pak sekonda.
 • Mat volume 150 – 400 μl.
 • Kontroll gabimesh.
 • Count-down start
 • Inkubator with 5 pozicione.
 • Mikro-metod: deri 50% më pak konsumim reagent.
 • 1 kanal.