http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> >Analizator « Genius Diagnostics

Analizator

 .

Broshurë: Abacus 5

Abacus 5: Autoanalizatori Hematologjik me 5 popullata

 • 26 parametra hematologjik
 • I nevojitet vetëm 110 μl mostër gjaku
 • I lehtë për t’u përdorur
 • Ekran LCD me touch
 • Lidhje USB
 • Mënyre Predilution
 • Mirëmbajtje e përditshme automatike
 • 100 000 teste mund te memorizohen
 • Opsion per te shtuar autoloader
 • Teknologji me lazer per ndarjen e formules ne 5 popullata
 • Prodhuesi : Diatron-Hungari.

 .

 

Broshurë: Abacus 3CT

.

Abacus 3CT: Autoanalizatori hermatologjik me 3 popullata

 • Kapaciteti – 60 teste / orë
 • Parametrat – 22 -përfshirë 3-pjesëshin diferencial • Metoda e impendances
 • Vëllimi i mostrës – 100 μL
 • Metoda e marrjes së mostrës – tuba të hapura dhe të mbyllura
 • Kalibrimit – manual apo automatik
 • Opsion Para-hollim
 • Grafikët Levey-Jennings
 • Të aftë për të lexuar kodet QR për referencë si te dhëna hyrëse
 • Kapaciteti i magazinimit të të dhënave – 10.000 rezultate
 • Ekran Touch me ngjyra
 • Prodhuesi: Diatron-Hungari.

Broshurë: BeneSphera_3Part_Diff

Benesphera 3 Part DIFFERENCIAL

 • 2 kanale matje, 23 parametra (duke perfshire 3 histogramat).
 • Ekran i madh me ngjyra LCD me touch screen.
 • 3 menyra matjesh : whole blood, pre-diluted blood dhe peripheral blood.
 • Memorje e madhe, printimi i rezultateve dhe shikimi i tyre ne ekranin LCD.
 • Perfshin back flush, soaking dhe high-volt burning ne menyre qe te pastroj dhomen e  matjes.
 • Hapen 3 dyer per nje mirembajtje te thjeshte.
 • Burimi i ushqimit eshte i jashtem ne menyre qe te ule ndikimin e paisjes nga luhatjet e tensionit.
 • Prodhuesi: Avantor-Hollande.