http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> >Analizatori Automatik « Genius Diagnostics

Analizatori Automatik

 

 

             Për më tepër info: SAT450

SAT 450

Ngarkimi i Mostrave :

  • 4 mbajtese universale për ngarkimin e vazhdueshem te mostrave, calibratoreve dhe kontrolleve
  • çdo raft përmban deri në 15 gota dhe / ose tuba me diam. 10-16 mm , dhe me lartësi 40-100 mm
  • 8 pozicione shtesë për mostra urgjente, calibrator dhe kontrolle
  • Matja urgjente e Mostres është e lejuar në çdo kohë
  • Kapaciteti: Deri në 450 teste / orë, duke përfshirë I.S.E. modul
 

                        .Për më tepër info : Elips

Ellipse

SPECIFIKIME:

  •  PËRSHKRIMI SISTEMIT:i hapur, qasje të rastit, instrument për analiza kimike dhe immunoturbidimetrike.
  • Metodologjitë:  kinetic, fixed time, end point, immunoturbidimetric, dhe diferenciale. 300 + metoda të ndryshme mund të programohen.
  • Metoda operative:profile, batch, stat.
  • Kapaciteti : 130 teste / orë.