http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> >Laboratori Yne « Genius Diagnostics

Laboratori Yne

Në laboratorin tonë kryhen një gamë shumë të gjërë analizash mjekësore në fushat: Biokimi, Hematologji, Imunologji, Hormone, Mikrobiologji etj. Personeli ynë është i trajnuar dhe me shumë experience në fushën laboratorike.

Pervec analizave të pacienteve,  ne gjithashtu kemi si klient rreth 100 laboratorë të vegjël dhe mesëm në të gjithë shqipërinë me të cilët jemi shumë krenar që bashkpunojmë cdo ditë.

Përvec kontrolleve të brëndshme të laboratorit që bëhen cdo ditë , ne gjithashtu kemi partner një kompani europiane e cila na bën kontroll të jashtëm cdo muaj.

Shërbimet 

Analiza Biokimike                  Analiza Hematologjike

Analiza Imunologjike              Analiza Hormonale

Analiza Bakteriologjike          Analiza Klinike

Teste Alergjike

Fotot e Ambjenteve