http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> > Genius Diagnostics

Hyrje

 <meta name=”propeller” content=”5a0dd02d2aa639118522fc61d4e1bee6″>

Ne jemi distributor paisjesh laboratorike/mjekesore , kite, reagentë dhe materiale konsumi laboratorike.

Jemi të fokusuar kryesisht në fushat: HematologjiBiokimi,  Imunologji, Mikrobiologji etj.

Ne prej vitesh furnizojmë me paisje laboratotirike, reagent dhe kite shumë laboratore private por gjithashtu jemi furnizues me paisje mjekësore/laboratorike, kite dhe reagente të disa prej spitaleve më të mëdhenj në Shqipëri.

Ne kooperojmë me shumë kompani të huaja si :

Helena-Biosciences England, Orgentec Germany, AMS Spa Italty, Avantor Holand,  Diatron Hungary

 I-SENSE , SNIBE, Cypress Diagnostics, Boditech Med Inc, FL Medical, ,Demeditec Diagnostics,

Dia.Pro Diagnostic, GIMA Spa, The Histo-line Laboratories , InterMedical  S.r.l., Liofilchem,

DST-Diagnostic, Labsystem Oy Finland etj.